แบบฟอร์มการติดต่อ

ติดต่อวิทยาลัยฯ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาการท่องเที่ยวและการโรงแรมขอนแก่น

ที่อยู่ : 323 หมู่ 12 ถ.มะลิวัลย์ ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

E-mail : kthvc.kk@gmail.com

  043-255344

 http://www.k-thvc.ac.th

สนใจสมัครเรียนติดต่อ

  080-7990448 ผอ.ณัฐพล ประวะพรม

  098-6327414 คุณกันติชา (เจ้าหน้าที่สารสนเทศ)