ข้อมูลวิทยาลัยฯ

ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ขอนแก่น

วิทยาลัยอาชีวศึกษาการท่องเที่ยวและการโรงแรมขอนแก่น

ชื่อสถานศึกษา :

วิทยาลัยอาชีวศึกษาการท่องเที่ยวและการโรงแรมขอนแก่น

ชื่อภาษาอังกฤษ :

KHONKAEN TOURISM AND HOTEL VOCATIONAL COLLEGE

เปิดสอนประเภท :

อาชีวศึกษา

ระดับที่เปิดสอน :

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

หลักสูตรที่เปิดสอน :

วิทยาลัยอาชีวศึกษาการท่องเที่ยวและการโรงแรมขอนแก่น

  1. สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
  2. สาขาธุรกิจพยาบาล
  3. สาขาบัญชี

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

  1. สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
  2. สาขาธุรกิจพยาบาล
  3. สาขาโลจิสติกส์

สถานที่ตั้ง :

323 หมู่ที่ 12 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทรศัพท์ :

043-255344 , 084-6058670

แฟกซ์ :

043-255344

คำขวัญ :

"สถานบันดี มีวินัย ใฝ่ความรู้คู่คุณธรรม สืบสานวัฒนธรรมไทย"