กิจกรรม ร่วมโครงการดูงานไฟฟ้ากำลัง


14 มิ.ย. 2565