กิจกรรม

กิจกรรมจากทางวิทยาลัย

Card image cap

กิจกรรม ร่วมโครงการดูงานไฟฟ้ากำลัง

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ท่านอาจารย์กฤษฎา สืบวงษาและอาจารย์เกียรติศักดิ์ กุดดุ๋ย อาจารย์ผู้รับผิดชอบนำ นักศึกษาในสาขา ไฟฟ้ากำลังแล...

ดูทั้งหมด →
Card image cap

กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาการท่องเที่ยวและการโรงแรมขอนแก่น ได้จัดกิจกรรม "วันไหว้ครู" ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักศึกษาได้...

ดูทั้งหมด →
Card image cap

กิจกรรมโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ ฟ้า-ขาว ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ ฟ้า-ขาว ประจำปี...

ดูทั้งหมด →
ค้นหา
เพิ่มเติม
You can put anything you want inside of these side widgets. They are easy to use, and feature the new Bootstrap 4 card containers!