ร่วมลงนามความร่วมมือ MOU 3ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิ) ณ โรงแรม เดอะคอนวีเนี่ยน ขอนแก่น

วันศุกร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ นายณัฐพล  ประวะพรม ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาการท่องเที่ยว และการโรงแรมขอนแก่น ร่วมลงนามความร่วมมือ mou โครงการ ม.3 (มีงาน มีเงิน มีวุฒิ) ณ  โรงแรม เดอะคอนวีเนี่ยน ขอนแก่น ระหว่าง สำงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น  สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น หอการค้าจังหวัดขอนแก่น บริษัท ซี.เจ.เอ็กซ์เพรสกรุ๊ป จำกัด บริษัทซีพีออลล์จำกัด  บริษัทซีพีแรมจำกัด บริษัทเซนทรัลรีเทลคอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน) อาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดขอนแก่น สมาคมเทคโนโลยีและ อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชอุปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯลฯสยามบรมราชกุมารี


21 ม.ค. 2565